El dèficit en el llenguatge està entre les característiques primordials associades a l'autisme. Alguns individus amb autisme poden mai arribar a desenvolupar completament el vocabulari de manera funcional. Aquells que sí aconsegueixen el vocabulari funcional les dificultats poden persistir en les interaccions socials. Els investigadors s'estan concentrant en les intervencions primerenques dels nens amb autisme que experimenten problemes comunicacionals, dins de les quals una estratègia des d'un dinosaure robòtic sociable.

"La finalitat última per a l'ús de Pleo i altres intervencions similars en nens amb autisme és la seva habilitat per interactuar socialment."

Els nens amb autisme van parlar més durant la seva interacció amb Pleo, el dinosaure robòtic, que amb altres persones. Els nens que van participar tenien entre 4 i 12 anys d'edat i havien estat prèviament diagnosticats amb autisme altament funcional.

Ció tenia 13 frases gravades i adaptades i 10 comportaments socials expressius programats. El comportament social El comportament social expressiu es van sincronitzar després amb enregistraments que simulaven la parla. Per exemple, Pleo baixava el cap i deia "Estic trist".

Els pares dels nens estaven també a l'habitació i els demanaven als nens que interpretaran el comportament de Pleo dient, per exemple, "Per què creus que Pleo dir això?". Si la resposta del nen era correcta passaven a la següent activitat; si, en canvi, no aconseguien interpretar el comportament de manera correcta, els pares oferien interpretacions diferents dient per exemple, "Creus que Pleo està feliç? Penses que Pleo està trist? ".

La fi última per a l'ús de Pleo i d'altres intervencions similars en nens amb autisme és la seva habilitat per interactuar socialment. El resultat d'aquest estudi són els primers passos per a proveir noves eines per assistir al tractament dels nens amb autisme.