¿En què consisteix la teràpia?
La teràpia consisteix a dissenyar escenaris clínics on el robot fa d'intermediari i de suport al terapeuta, sempre present, per al desenvolupament de la comunicació i habilitats socials. Els escenaris inicials que hem desenvolupat tenen a veure amb variables com la intenció comunicativa, mirada, adquisició de llenguatge bàsic expressiu i comprensiu i imitació. Les sessions seran individualitzades de 45 minuts un dia a la setmana.